• About Us

Biz hakda

Jsimi ---- Elektrik welosipedleri öndürmek we öndürmek

Taryh

gct

2013-nji ýylda döredilen Jiangsu IMI, elektrik welosipedlerini öndürmekde we paýlamakda 8 ýyldan gowrak tejribe toplady. Hil hökmünde ymtylýan we hemişe ösüşi gözleýän bir kompaniýa hökmünde IMI önümçilik bilen baglanyşykly desgalaryna yzygiderli maýa goýýar. 

2018-nji ýylyň mart aýynda kompaniýa önümçilik kuwwatyny ýokarlandyrmak üçin täze doly gurnama liniýasyny goýdy.

2018-nji ýylyň maý aýynda kompaniýa iki sany awtomatiki reňk çyzgysyny kabul edip, surat fabrigini açdy, Boýag fabrigi orta we ýokary derejeli yzygiderli welosipedlere we elektron tigirlere reňk bermek üçin niýetlenendir, müşderilerimiziň arasynda gowy abraý gazandy.

Häzirki wagtda IMI-de 60 töweregi işgär bar. Işçileriniň we inersenerleriniň hünärlerini yzygiderli ösdürmek we ýokarlandyrmak üçin Kompaniýa giňişleýin okuw sapagyny geçirdi.

Ikinji önümçilik liniýasynyň maýa goýulmagy bilen IMI-iň kuwwaty ýylda 50 000 E-welosipedine çenli ýokarlandy.

MISSION

Kompaniýanyň önümçiliginde dürli elektron tigirleri bar. Önümleriň hilini kepillendirmek üçin önümçiligiň her bir basgançagynda - tigir gurluşygyndan başlap, komponentleri reňklemekden, gurnama hataryndaky elektrik welosipediniň soňky ýygnanyşygyna çenli gözegçilik edýäris.

Kompaniýanyň içerki gözleg we gözleg, dizaýn we satyn alyş bölümleri müşderilerimize ep-esli çeýeligi üpjün edýär.
Häzirki wagtda IMI ýylda 20,000-den gowrak elektron welosiped öndürýär, şolardan 10,000-den gowrak elektron tigir welosiped şäher tigirleri bolup, kompaniýany sebitdäki iň uly welosiped eksport edijileriniň hataryna goşýar. Müşderiniň iň ýokary kanagatlanmagyny kepillendirmek üçin her bir elektron welosiped Europeanewropa we ABŞ hil standartlaryna laýyklykda öndürilýär.

IMG_4774

Görüş we gymmatlyklar

Biziň gözýetimimiz, hil ülňülerine laýyklykda ýokary hilli innowasiýa önümlerini yzygiderli öndürmek we bermek we müşderilerimiz üçin ileri tutulýan hyzmatdaş bolmak.

Gymmatlyklarymyz: innowasiýa, yhlas, ynamdarlyk, hünär ussatlygy

OEM we ODM hyzmaty üçin dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderileriň bize gelmegini garşylaýarys.


Habaryňyzy bize iberiň: